Privacy verklaring

Gegevens vastlegging

Een organisatie mag niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Daar moet een wettelijke grondslag voor zijn.
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.
De grondslagen waaraan het verwerken van persoonsgegevens moet voldoen zijn opgenomen in deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Op deze pagina is te lezen welke gegevens bij MC Vogelvrij verwerkt en opgeslagen worden. Heb je daar vragen of opmerkingen over, neem dan gerust contact op met het bestuur.
MC Vogelvrij zal alleen persoonsgegevens registreren als daar een direct verenigingsdoel/belang mee gediend is.
Op het (besloten) verenigingsterrein worden regelmatig beelden gemaakt welke geplaatst worden op  diverse media kanalen, door het betreden van het terrein maakt iedereen kans in beeld gebracht te worden.

Ledenadministratie

Vastgelegd worden naam en adresgegevens, geboortedatum, soort lidmaatschap, telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer.
Van de ontvangen contributiebedragen wordt in de ledenadministratie alleen de betaaldatum vastgelegd. In de financiële administratie worden geen persoonsgegevens van de leden vastgelegd.

De gegevens vastgelegd in de ledenadministratie zijn alleen voor intern gebruik en worden niet aan derden verstrekt.
  

Vrijwilligers

Van de vrijwilligers van de vereniging worden diverse gegevens vastgelegd.
Naast naam en adresgegevens zijn dat telefoonnummer en emailadres.


De vereniging heeft een sleutellijst, hierop wordt op naam bijgehouden aan welke vrijwilligers sleutels van het toegangshek en clubgebouw verstrekt zijn.

Deze registratie is alleen voor intern gebruik. Bij controles en/of calamiteiten kan inzage aan bevoegde instanties gegeven worden.

Evenementen

Voor de deelnemerslijsten en uitslagenverwerking van (club)evenementen worden de volgende gegevens vastgelegd: naam, geboortedatum, motormerk, leeftijd van de motor, datum en naam evenement, kilometerstand bij aanvang van het jaar en kilometerstand aan het eind van het jaar.

Deze registratie is alleen voor intern gebruik.


Gepubliceerd worden alleen naam en behaalde punten.

Voor evenementen vermeld op de LOOT toerkalender, zijn tevens de deelneem voorwaarden van LOOT van kracht. 

 

Beeldmateriaal

 

Tijdens club evenementen kunnen foto’s en video’s (voor sfeer, actie, …) gemaakt worden welke we graag via de diverse mediakanalen van MC Vogelvrij presenteren aan geïnteresseerden.